cart

Giỏ hàng đang có 0 sản phẩm


Dài áo
Dài tay
Vòng nách
Bắp tay
Khuỷu tay
Vòng cổ
Vòng ngực
Ngực trên
Hạ ngực
Ngang ngực   
Kích trước
Kích sau
Vòng eo
Eo dưới
Hạ eo trước
Hạ eo sau
Dài quần
Mông
Đùi
Đầu gối
Vai
Đầu
Dài tay áo khoác   
   
 
Dài áo :
Đo từ vai sát chân cổ, hạ thước dây xuống muốn dài bao nhiêu tùy ý.
*Lưu ý: nhớ mang guốc cao gót khi đo dài áo.


Tuổi  
Chiều cao       
Cân nặng  
Thông tin thêm


Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại       
Email