Câu hỏi thường gặp

1. Tôi muốn nhờ Áo Dài Thương Việt may những mẫu mà tôi có sẵn phải làm thế nào?
    Bạn có thể gởi cho chúng tôi những mẫu đó qua email của Áo Dài Thương Việt tại địa chỉ ...........

2. Khi xem những thiết kế của Áo Dài Thương Việt, tôi muốn thay đổi màu sắc hay chất liệu vải thì phải làm sao?
    Trong đơn đặt hàng các bạn gởi cho chúng tôi, có mã số của những kiểu áo. Sẽ có rất nhiều cách để liên lạc : có thể bạn  ghi lại mã số món hàng đó xong, bạn sang phần liên hệ hay tư vấn,hoặc vao chat trực tuyến yahoo theo nick hotro.aodaithuongviet , hay email thông báo cho chúng tôi những thay đổi mà bạn muốn có trên chiếc áo dài đó.

3. Khi đặt hàng, làm sao tôi biết được hóa đơn của tôi đã được Áo Dài Thương Việt nhận, và thời gian hoàn thành?
    Sau khi đơn đặt hàng của các bạn gởi đến cho bộ phận sell, chúng tôi sẽ điện thoại cho các bạn để thông báo về đơn đặt hàng nếu các bạn ở Việt Nam. Nếu các bạn ở nước ngoài, chúng tôi sẽ email cho các bạn theo đúng địa chỉ mail các bạn đã đăng ký. Lúc đó, tùy theo khối lượng sản phẩm các bạn đặt may, chúng tôi sẽ thông báo thời gian cụ thể.

4. Tôi thật sự rất gấp, muốn hoàn thành trong một thời gian ngắn, Áo Dài Thương Việt có thể giúp tôi được không?
    Bạn hãy cho chúng tôi biết chính xác khi nào các bạn muốn lấy sản phẩm, nếu nhắm thấy có thể đáp ứng được cho các bạn, chúng tôi sẽ hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất.

5. Tôi có những câu hỏi khác, làm sao để gởi nó đến Áo Dài Thương Việt? 
    Bạn yên tâm, chúng tôi có bộ phận chăm sóc khách hàng giải đáp các thắc mắc của các bạn. Để gởi các câu hỏi đến cho chúng tôi, bạn hãy vào trang Liên Hệ để gởi câu hỏi. hoặc chat trực tuyến hotro.aodaithuongviet

Share to Twitter Share to wordpress Share to Facebook More...

VIẾT BÌNH LUẬN


Tên (Email)

12/21/2017 1:16:46 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:16:41 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:16:35 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:16:28 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:16:21 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:16:18 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:16:11 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:16:03 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:16:01 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:15:55 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:15:48 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:15:43 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:15:38 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:15:32 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:15:26 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:15:13 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:15:09 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:15:03 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:15:01 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:14:55 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:14:52 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:14:47 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:14:43 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:14:40 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:14:37 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:14:30 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:14:27 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:14:23 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:14:19 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:14:16 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:14:10 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:08:22 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:08:15 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:08:12 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:08:07 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:08:02 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:07:55 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:07:51 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:07:45 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:07:43 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:07:41 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:07:33 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:07:31 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:07:26 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:07:24 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:06:57 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:06:56 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:06:49 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:06:23 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:06:22 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:06:17 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:06:12 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:06:08 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:05:51 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:05:37 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:05:33 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:05:29 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:05:02 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:04:54 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:04:42 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:04:38 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:04:21 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:04:16 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:04:11 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:04:09 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:04:05 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:04:00 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:03:54 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:03:50 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:03:46 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:03:40 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:03:35 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:03:31 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 1:03:29 AM

1

Ur4BmxPX'));select pg_sleep(25.217999999999996); -- (Email)

12/21/2017 12:58:31 AM

1

MyfnphpX');select pg_sleep(16.811999999999997); -- (Email)

12/21/2017 12:58:29 AM

1

7XMIkLSg';select pg_sleep(25.217999999999996); -- (Email)

12/21/2017 12:58:25 AM

1

YKgYVGFA')); waitfor delay '0:0:8.405999999999998' -- (Email)

12/21/2017 12:58:21 AM

1

wtDhEUKz'); waitfor delay '0:0:8.405999999999998' -- (Email)

12/21/2017 12:58:17 AM

1

129TDd0p'; waitfor delay '0:0:25.217999999999996' -- (Email)

12/21/2017 12:58:11 AM

1

1 waitfor delay '0:0:8.405999999999998' -- (Email)

12/21/2017 12:58:05 AM

1

-1" OR 3*2>(0+5+286-286) -- (Email)

12/21/2017 12:57:49 AM

1

-1" OR 3*2<(0+5+286-286) -- (Email)

12/21/2017 12:57:46 AM

1

-1" OR 3+286-286-1=0+0+0+1 -- (Email)

12/21/2017 12:57:41 AM

1

-1" OR 2+286-286-1=0+0+0+1 -- (Email)

12/21/2017 12:57:33 AM

1

-1' OR 3*2>(0+5+488-488) or 'VIeqwfMG'=' (Email)

12/21/2017 12:57:30 AM

1

-1' OR 3*2<(0+5+488-488) or 'VIeqwfMG'=' (Email)

12/21/2017 12:57:26 AM

1

-1' OR 3+488-488-1=0+0+0+1 or 'VIeqwfMG'=' (Email)

12/21/2017 12:57:21 AM

1

-1' OR 2+488-488-1=0+0+0+1 or 'VIeqwfMG'=' (Email)

12/21/2017 12:57:10 AM

1

-1' OR 3*2>(0+5+417-417) -- (Email)

12/21/2017 12:57:06 AM

1

-1' OR 3*2<(0+5+417-417) -- (Email)

12/21/2017 12:57:01 AM

1

-1' OR 3+417-417-1=0+0+0+1 -- (Email)

12/21/2017 12:56:57 AM

1

-1' OR 2+417-417-1=0+0+0+1 -- (Email)

12/21/2017 12:56:53 AM

1

-1 OR 3*2>(0+5+662-662) (Email)

12/21/2017 12:56:46 AM

1

-1 OR 3*2<(0+5+662-662) (Email)

12/21/2017 12:56:44 AM

1

-1 OR 3+662-662-1=0+0+0+1 (Email)

12/21/2017 12:56:39 AM

1

-1 OR 2+662-662-1=0+0+0+1 (Email)

12/21/2017 12:56:34 AM

1

-1 OR 3*2>(0+5+441-441) -- (Email)

12/21/2017 12:56:30 AM

1

-1 OR 3*2<(0+5+441-441) -- (Email)

12/21/2017 12:56:23 AM

1

-1 OR 3+441-441-1=0+0+0+1 -- (Email)

12/21/2017 12:56:13 AM

1

-1 OR 2+441-441-1=0+0+0+1 -- (Email)

12/21/2017 12:56:09 AM

1

T%c3%aan (Email)

12/21/2017 12:56:06 AM

1

T%c3%aan (Email)

12/21/2017 12:55:59 AM

1

Tên (C1EZxCXV'));select pg_sleep(9.405999999999998); -- )

12/21/2017 12:50:31 AM

1

Tên (2aMgCS5w');select pg_sleep(14.108999999999998); -- )

12/21/2017 12:50:29 AM

1

Tên (GDhHmbhb';select pg_sleep(9.405999999999998); -- )

12/21/2017 12:50:26 AM

1

Tên (vsTyXuMk')); waitfor delay '0:0:4.702999999999999' -- )

12/21/2017 12:50:23 AM

1

Tên (k4mwtEef'); waitfor delay '0:0:9.405999999999998' -- )

12/21/2017 12:50:20 AM

1

Tên (HYBW3Gju'; waitfor delay '0:0:14.108999999999998' -- )

12/21/2017 12:50:16 AM

1

Tên (1 waitfor delay '0:0:14.108999999999998' -- )

12/21/2017 12:50:07 AM

1

Tên (-1" OR 3*2>(0+5+517-517) -- )

12/21/2017 12:50:03 AM

1

Tên (-1" OR 3*2<(0+5+517-517) -- )

12/21/2017 12:49:59 AM

1

Tên (-1" OR 3+517-517-1=0+0+0+1 -- )

12/21/2017 12:49:48 AM

1

Tên (-1" OR 2+517-517-1=0+0+0+1 -- )

12/21/2017 12:49:45 AM

1

Tên (-1' OR 3*2>(0+5+808-808) or 'oeTvxnWG'=')

12/21/2017 12:49:42 AM

1

Tên (-1' OR 3*2<(0+5+808-808) or 'oeTvxnWG'=')

12/21/2017 12:49:37 AM

1

Tên (-1' OR 3+808-808-1=0+0+0+1 or 'oeTvxnWG'=')

12/21/2017 12:49:33 AM

1

Tên (-1' OR 2+808-808-1=0+0+0+1 or 'oeTvxnWG'=')

12/21/2017 12:49:28 AM

1

Tên (-1' OR 3*2>(0+5+734-734) -- )

12/21/2017 12:49:24 AM

1

Tên (-1' OR 3*2<(0+5+734-734) -- )

12/21/2017 12:49:20 AM

1

Tên (-1' OR 3+734-734-1=0+0+0+1 -- )

12/21/2017 12:49:15 AM

1

Tên (-1' OR 2+734-734-1=0+0+0+1 -- )

12/21/2017 12:49:12 AM

1

Tên (-1 OR 3*2>(0+5+765-765))

12/21/2017 12:49:09 AM

1

Tên (-1 OR 3*2<(0+5+765-765))

12/21/2017 12:49:07 AM

1

Tên (-1 OR 3+765-765-1=0+0+0+1)

12/21/2017 12:49:05 AM

1

Tên (-1 OR 2+765-765-1=0+0+0+1)

12/21/2017 12:49:01 AM

1

Tên (-1 OR 3*2>(0+5+865-865) -- )

12/21/2017 12:48:54 AM

1

Tên (-1 OR 3*2<(0+5+865-865) -- )

12/21/2017 12:48:51 AM

1

Tên (-1 OR 3+865-865-1=0+0+0+1 -- )

12/21/2017 12:48:47 AM

1

Tên (-1 OR 2+865-865-1=0+0+0+1 -- )

12/21/2017 12:48:42 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 12:48:38 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 12:48:36 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 12:47:00 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 12:46:57 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 12:46:54 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 12:46:48 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 12:46:44 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 12:46:09 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 12:46:06 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 12:46:02 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 12:45:58 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 12:45:54 AM

1

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\ (Email)

12/21/2017 12:45:11 AM

1

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} (Email)

12/21/2017 12:45:08 AM

1

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" (Email)

12/21/2017 12:45:02 AM

1

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=' (Email)

12/21/2017 12:45:00 AM

1

;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); (Email)

12/21/2017 12:44:57 AM

1

Tên (${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\)

12/21/2017 12:44:32 AM

1

Tên (${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))})

12/21/2017 12:44:28 AM

1

Tên (";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=")

12/21/2017 12:44:23 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 12:44:21 AM

QP5122kp'));select pg_sleep(3.969); --

Tên (';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=')

12/21/2017 12:44:20 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 12:44:19 AM

zFRInPH6');select pg_sleep(11.907); --

Tên (;print(md5(acunetix_wvs_security_test));)

12/21/2017 12:44:16 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 12:44:15 AM

DYLjLXHT';select pg_sleep(11.907); --

Tên (Email)

12/21/2017 12:44:12 AM

-1));select pg_sleep(7.938); --

Tên (Email)

12/21/2017 12:44:08 AM

-1);select pg_sleep(11.907); --

Tên (Email)

12/21/2017 12:44:04 AM

-1;select pg_sleep(7.938); --

Tên (Email)

12/21/2017 12:44:01 AM

wVmYFC3Z')); waitfor delay '0:0:11.907' --

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:57 AM

lyYS5ihJ'); waitfor delay '0:0:3.969' --

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:54 AM

Wck6kwXQ'; waitfor delay '0:0:11.907' --

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:52 AM

1 waitfor delay '0:0:7.938' --

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:48 AM

-1)); waitfor delay '0:0:11.907' --

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:45 AM

-1); waitfor delay '0:0:11.907' --

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:44 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:43 AM

-1; waitfor delay '0:0:3.969' --

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:41 AM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:39 AM

(select(0)from(select(sleep(3.969)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3.969)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3.969)))v)+"*/

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:37 AM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:36 AM

if(now()=sysdate(),sleep(11.907),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(11.907),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(11.907),0))OR"*/

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:34 AM

-1" OR 3*2>(0+5+496-496) --

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:33 AM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:30 AM

-1" OR 3*2<(0+5+496-496) --

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:28 AM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:26 AM

-1" OR 3+496-496-1=0+0+0+1 --

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:22 AM

-1" OR 2+496-496-1=0+0+0+1 --

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:18 AM

-1' OR 3*2>(0+5+599-599) or 'TZIKiEao'='

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:14 AM

-1' OR 3*2<(0+5+599-599) or 'TZIKiEao'='

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:09 AM

-1' OR 3+599-599-1=0+0+0+1 or 'TZIKiEao'='

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:06 AM

-1' OR 2+599-599-1=0+0+0+1 or 'TZIKiEao'='

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:04 AM

-1' OR 3*2>(0+5+430-430) --

Tên (Email)

12/21/2017 12:43:01 AM

-1' OR 3*2<(0+5+430-430) --

Tên (Email)

12/21/2017 12:42:59 AM

-1' OR 3+430-430-1=0+0+0+1 --

Tên (Email)

12/21/2017 12:42:56 AM

-1' OR 2+430-430-1=0+0+0+1 --

Tên (Email)

12/21/2017 12:42:53 AM

-1 OR 3*2>(0+5+571-571)

Tên (Email)

12/21/2017 12:42:51 AM

-1 OR 3*2<(0+5+571-571)

Tên (Email)

12/21/2017 12:42:48 AM

-1 OR 3+571-571-1=0+0+0+1

Tên (Email)

12/21/2017 12:42:46 AM

-1 OR 2+571-571-1=0+0+0+1

Tên (Email)

12/21/2017 12:42:42 AM

-1 OR 3*2>(0+5+67-67) --

Tên (Email)

12/21/2017 12:42:39 AM

-1 OR 3*2<(0+5+67-67) --

Tên (Email)

12/21/2017 12:42:36 AM

-1 OR 3+67-67-1=0+0+0+1 --

Tên (Email)

12/21/2017 12:42:33 AM

-1 OR 2+67-67-1=0+0+0+1 --

Tên (Email)

12/21/2017 12:42:30 AM

1

Tên (Email)

12/21/2017 12:42:27 AM

1

Tên (Email)

12/20/2017 10:58:04 PM

1

Chinki (9663hzzmh11@yahoo.com)

10/29/2015 11:10:05 PM

That's an expert answer to an inteersting question http://wpdasazohb.com [url=http://yzfyjxodar.com]yzfyjxodar[/url] [link=http://hkrhmmmdwdj.com]hkrhmmmdwdj[/link]

Luiz (xdsdwyyk6xk@hotmail.com)

10/25/2015 6:20:33 PM

There is a critical shortage of inamvoftire articles like this.

Adele (curtis@hessrohmercpa.com)

9/30/2011 3:43:43 AM

A good many vualalbes you've given me.


Bài viết cùng chủ đề